Фитнес Клуб

Фитнес Клуб

Во соодветно опремена просторија, Хотел Дион Прилеп Ви нуди одлично опремен фитнес клуб, кој е на располагање на гостите.

Со повеќе видови на фитнес помагала, Фитнес Клубот овозможува одлична рекреација.

Во склопот на Фитнес Клубот се наоѓа и делот за професионална масажа, со повеќе видови на масажи и професионален масер, кој во секое време е на располагање на посетителите.

Фитнес клуб на Хотел Дион Прилеп