Во склоп на Хотел Дион Прилеп се наоѓаат Спортски терени за тенис, фудбал, бадминтон, кошарка и спортска сала.

Пријатниот амбиент на терените во Спортско рекреативниот центар „Маркови Кули„Прилеп ќе придонесе за Ваше добро расположение!!!

__________________

Хотел Дион Прилеп